Žákovský parlament

Zasedání parlamentu

Ve školním roce 2007 / 2008 byla na naší škole zahájena činnost dětského školního parlamentu.

Členy DŠP jsou zvolení zástupci 4.-9. tříd, kteří tlumočí na jednáních parlamentu názory, návrhy a připomínky svých spolužáků. Zpětně informují spolužáky a třídní učitele na třídnických hodinách o výsledcích jednání. O připomínkách a návrzích, týkajících se chodu školy, je neprodleně informováno vedení školy, které připomínky projedná a zpětně informuje DŠP o závěrech a možnostech řešení. Pověřený učitel tlumočí výsledky jednání a připomínky žáků na poradách ostatním členům pedagogického sboru.

Schůzky DŠP se budou konat vždy po dohodě od 7,00 hodin.

 

Úkolem parlamentu je:

 • spolupodílet se na řešení problémů školy
 • hledat a nalézat nejvhodnější řešení problémů žáků
 • maximálně uspokojovat návrhy a přání ostatních žáků
 • DŠP se spolupodílí na akcích školy
 • navrhuje sportovní a kulturní akce a volnočasové aktivity žáků
 • plánuje další činnosti dle možností školy a přání žáků
 • zabývá se připomínkami ke stravování
 • sleduje a kontroluje pořádek v šatnách, na WC, apod.
 • zabývá se výskytem sociálně patologických jevů na škole
  SEZNAM ČLENŮ DŠP NA ROK 2017 – 2018
  4.A
  Rejzková Nikola
  4.B
  Šebek Petr
  4.C
  Šidláková Zuzana
  5.A
  Kautská Anděla
  5.B
  Loskot Václav
  5.C
  Franc Jáchym
  6.A
  Ulmanová Dominika
  6.B
  Vrána Vojtěch
  6.C
  Jiřička Lukáš
  7.A
   Černá Barbora
  7.B
  Douchová Hana
  8.A
  Kozák Jakub 
  8.B
  Pazourková Sára
  8.C
  Cikánek Jiří
  9.A
  Král Jaroslav
  9.B
  Hlaváčková Barbora

   

  ČLENOVÉ MĚSTSKÉHO PARLAMENTU
  Matková Aneta
  Zykan Alfréd

  Pověřený učitel: Mgr. Miluše Pekařová