Družina

Ve školní družině je od 6:00 do 16:30 hodin, v sedmi odděleních školní družiny je kapacita 200 dětí. Školní družina má 4 velké světlé třídy, 3 ve škole. Můžeme využívat novou tělocvičnu, školní hřiště a dětský koutek, kde jsou houpačky a houpadla na pružině.

Pedagogické obsazení ŠD

1. oddělení Gabriela Hubená 1.C, 3.A, 4.A
2. oddělení Renata Smetanová, vedoucí vychovatelka 1.C, 3.C, 4.C
3. oddělení Renata Kulasová 2.A, 3.B
4. oddělení Ilona Rubášová 2.B, 3.B
5. oddělení Jitka Pémová 1.A, 2.A, 2.B, 4.B
6. oddělení Anna Kopalová 1.B, 3.C
7. oddělení Ivana Kekulová 4.A, 4.B
Děti z 5., 6. a 7.  oddělení jsou umístěny ve škole, kde děti navštěvují ranní i odpolední ŠD do 16.30 hod., vchod od komerční banky, dle čísel zvonit na svoji vychovatelku

Potřeby do ŠD

velký sáček – přezůvky, oblečení na hřiště, svačiny, vše musí být podepsané!

Poplatky za ŠD

měsíční poplatek činí 200 Kč

  • Od 1.1.2015 probíhá platba ŠD elektronicky na č.ú.: 10738471/0100. Je třeba také uvést variabilní symbol (každé dítě má v notýsku).
  • Platbu za ŠD uhraďte do 20.9.2017  – 800,-Kč( září – prosinec) uvádějte variabilní symbol dítěte.

Žádáme o včasné placení v daném termínu! Jinak dítě bude odhlášeno ze ŠD.

Žádáme rodiče při akcích ŠD vyzvedávat děti před / po představení!!!

Telefonní čísla ŠD

hlavní budova – 603 804 374

Jitka Pémová – 739 104 926

Anna Kopalová – 605 508 254

FOTO: ve fotogalerii

 Akce družiny

 

ŘÍJEN

  • výroba draků
  • 3.10.2017  Sváťova diskotéka
  • šipkovaná s přírodovědným zaměřením
  • 10.10.2017 projekt „Čteme dětem“ (koťata)
  • 312.10. Projekt  „Čteme dětem“ (žáby)

ZÁŘÍ

  • den otevřených dveří
  • 26.9.2017 Sváťova diskotéka s bublinkami od 13:30 do 14:30, vstupné 40 Kč
  • sportovní odpoledne