Družina

Ve školní družině je od 6:00 do 16:30 hodin, v sedmi odděleních školní družiny je kapacita 200 dětí. Školní družina má 4 velké světlé třídy, 3 ve škole. Můžeme využívat novou tělocvičnu, školní hřiště a dětský koutek, kde jsou houpačky a houpadla na pružině.

Pedagogické obsazení ŠD

1. oddělení Gabriela Hubená 1.C, 3.A, 4.A
2. oddělení Renata Smetanová, vedoucí vychovatelka 1.C, 3.C, 4.C
3. oddělení Renata Kulasová 2.A, 3.B
4. oddělení Ilona Rubášová 2.B, 3.B
5. oddělení Jitka Pémová 1.A, 2.A, 2.B, 4.B
6. oddělení Anna Kopalová 1.B, 3.C
7. oddělení Ivana Kekulová 4.A, 4.B
Děti z 5., 6. a 7.  oddělení jsou umístěny ve škole, kde děti navštěvují ranní i odpolední ŠD do 16.30 hod., vchod od komerční banky, dle čísel zvonit na svoji vychovatelku

Potřeby do ŠD

velký sáček – přezůvky, oblečení na hřiště, svačiny, vše musí být podepsané!

Poplatky za ŠD

měsíční poplatek činí 200 Kč

 • Od 1.1.2015 probíhá platba ŠD elektronicky na č.ú.: 10738471/0100. Je třeba také uvést variabilní symbol (každé dítě má v notýsku).
 • Platbu za ŠD uhraďte do 20.4.2018  – 600,-Kč( duben, květen a červen) uvádějte variabilní symbol dítěte.

Žádáme o včasné placení v daném termínu! Jinak dítě bude odhlášeno ze ŠD.

Žádáme rodiče při akcích ŠD vyzvedávat děti před / po představení!!!

Telefonní čísla ŠD

Smetanová, Hubená, Kulasová, Rubášová – 603 804 374

Jitka Pémová – 739 104 926, 412 871 374

Anna Kopalová – 605 508 254, 412 871 373

Ivana Kekulová – 412 871 372

FOTO: ve fotogalerii

 Akce družiny

!!!!! Přejeme krásné prázdniny. Kolektiv vychovatelek  !!!!!!

ČERVEN

 • 1.6.2018 MMD
 • 7.6.2018 návštěva hasičského sboru (13.00 h – 15.15 h) – 1.B, 2.A, 4.B
 • 13.6.2018 spaní ve škole – koťata a žáby

KVĚTEN

 • písňový festival
 • turnaj ve vybíjené
 • 3.5.2018 Školní akademie
 • 17.5.2018 návštěva hasičského sboru
 • 23.5.2018 návštěva hasičského sboru
 • 29.5.2018 klaun Hubert
 • 30.5.2018 projekt EU (sluníčka)

DUBEN

 • 10.4.2018 – projekt „Čteme dětem“ – žabičky
 • hra – šipkovaná
 • 24.4.2018 –  projekt „Čteme dětem“ – berušky
 • 30.4.2018 – slet čarodějnic

BŘEZEN

 • výroba velikonočních dekorací
 • malování kraslic
 • 15. – 16.3.2018 Velikonoční výstava v knihovně (děti si mohou vzít peníze, od 13.15 – 14.30)
 • 27.3.2018 – projekt „Čteme dětem“ – koťata

ÚNOR

 • vycházka k Labi
 • zábavné kvízové odpoledne
 • 20.2.2018 Zábavné představení plné humoru a magie od 13.30 h. , vstupné 50,- Kč
 • 27.2.2018 projekt EU „Čteme dětem“ -I.  Kekulová

LEDEN

 • 9.1.2018 projekt „Čteme dětem“ – dráčata
 • soutěž „Moje město“
 • 30.1.2018 projekt „Čteme dětem“ – A. Kopalová

PROSINEC

 • 7.12.2017 vánoční nadílka
 • 12.12.2017 Projekt EU „Čteme dětem“ – sluníčka
 • 19.12.2017 deskohraní – předvádění her
 • výroba vánočních dárků a přání
 • vánoční nadělování pod stromečkem a besídky v odděleních

LISTOPAD

 • Hallowenský rej
 • literární soutěž
 • 21.11.2017 projekt EU „berušky“
 • 28.11.2017 Klaun Fíla od 13.30 – 14.30, vstupné 50,- Kč

ŘÍJEN

 • výroba draků
 • 3.10.2017  Sváťova diskotéka
 • šipkovaná s přírodovědným zaměřením
 • 10.10.2017 projekt „Čteme dětem“ (koťata)
 • 312.10. Projekt  „Čteme dětem“ (žáby)

ZÁŘÍ

 • den otevřených dveří
 • 26.9.2017 Sváťova diskotéka s bublinkami od 13:30 do 14:30, vstupné 40 Kč
 • sportovní odpoledne