Družina

Ve školní družině je od 6:00 do 16:30 hodin, v sedmi odděleních školní družiny je kapacita 200 dětí. Školní družina má 4 velké světlé třídy, 3 ve škole. Můžeme využívat novou tělocvičnu, školní hřiště a dětský koutek, kde jsou houpačky a houpadla na pružině.

Pedagogické obsazení ŠD

1. oddělení Gabriela Hubená 1.B, 2.C, 4.A
2. oddělení Renata Smetanová, vedoucí vychovatelka 1.B, 2.C, 4.C
3. oddělení Renata Kulasová 1.A, 3.A
4. oddělení Ivana Kekulová 3.B, 4.B
5. oddělení Jitka Pémová 2.A, 3.A
6. oddělení Anna Kopalová 2.B, 3.B, 4.C
7. oddělení Jaroslava Králová 4.A, 4.C, 5.A,B,C
Děti z 5., 6. a 7.  oddělení jsou umístěny ve škole, kde děti navštěvují ranní i odpolední ŠD do 16.30 hod., vchod od komerční banky, dle čísel zvonit na svoji vychovatelku

Potřeby do ŠD

velký sáček – přezůvky, oblečení na hřiště, svačiny, vše musí být podepsané!

Poplatky za ŠD

měsíční poplatek činí 200 Kč

 • Od 1.1.2015 probíhá platba ŠD elektronicky na č.ú.: 10738471/0100. Je třeba také uvést variabilní symbol (každé dítě má v notýsku).
 • Platbu za ŠD uhraďte do 20.9.2018  – 800,-Kč ( září – prosinec) uvádějte variabilní symbol dítěte.

Žádáme o včasné placení v daném termínu! Jinak dítě bude odhlášeno ze ŠD.

Žádáme rodiče při akcích ŠD vyzvedávat děti před / po představení!!!

Telefonní čísla ŠD

Smetanová, Hubená, Kulasová, Kekulová – 603 804 374

Jitka Pémová – 739 104 926, 412 871 374

Anna Kopalová – 605 508 254, 412 871 373

Jaroslava Králová – 412 871 372

 

 Akce družiny

LISTOPAD

 • vycházka s dopravní tématikou
 • 14.11.2018 projekt EU „Čteme dětem“ – berušky
 • 19.11.2018 deskohraní od 13.00 – 15.00 h.
 • turnaj ve vybíjené

ŘÍJEN

 • 3.10.2018 projekt EU „Čteme dětem“ – koťata
 • vycházka k Labi s přírodovědnou tématikou
 • 23.10.2018 – divadlo Smajlík – Matýsek a jeho kamarád,i od 13.30 – 14.30, vstupné 50,- Kč
 • 24.10.2018 – projekt EU – žabičky

ZÁŘÍ

 • 3.9.2018 den otevřených dveří
 • sportovní soutěžní odpoledne
 • 25.9.2018 bublinková diskotéka od 13.30 – 14.30, vstupné 40,- Kč