Družina

Ve školní družině je od 6:00 do 16:30 hodin, v sedmi odděleních školní družiny je kapacita 200 dětí. Školní družina má 4 velké světlé třídy, 3 ve škole. Můžeme využívat novou tělocvičnu, školní hřiště a dětský koutek, kde jsou houpačky a houpadla na pružině.

Pedagogické obsazení ŠD

1. oddělení Gabriela Hubená 1.B, 2.C, 4.A
2. oddělení Renata Smetanová, vedoucí vychovatelka 1.B, 2.C, 4.C
3. oddělení Renata Kulasová 1.A, 3.A
4. oddělení Ivana Kekulová 3.B, 4.B
5. oddělení Jitka Pémová 2.A, 3.A
6. oddělení Anna Kopalová 2.B, 3.B, 4.C
7. oddělení Jaroslava Králová 4.A, 4.C, 5.A,B,C
Děti z 5., 6. a 7.  oddělení jsou umístěny ve škole, kde děti navštěvují ranní i odpolední ŠD do 16.30 hod., vchod od komerční banky, dle čísel zvonit na svoji vychovatelku

Potřeby do ŠD

velký sáček – přezůvky, oblečení na hřiště, svačiny, vše musí být podepsané!

Poplatky za ŠD

měsíční poplatek činí 200 Kč

 • Od 1.1.2015 probíhá platba ŠD elektronicky na č.ú.: 10738471/0100. Je třeba také uvést variabilní symbol (každé dítě má v notýsku).
 • Platbu za ŠD uhraďte do 20.4.2019  – 600,-Kč ( duben – červen) uvádějte variabilní symbol dítěte.

Žádáme o včasné placení v daném termínu! Jinak dítě bude odhlášeno ze ŠD.

Žádáme rodiče při akcích ŠD vyzvedávat děti před / po představení!!!

Telefonní čísla ŠD

Smetanová, Hubená, Kulasová, Kekulová – 603 804 374

Jitka Pémová – 739 104 926, 412 871 374

Anna Kopalová – 605 508 254, 412 871 373

Jaroslava Králová – 412 871 372

Přejeme krásné prázdniny – kolektiv vychovatelek

 Akce družiny

ČERVEN

 • 4.6. 2019 – ukázka kynologie (13.30 – 14.30)
 • 5.6. 2019 – krav maga – ( 13.30 – 14.30) – ukázka technik sebeobrany, s sebou sportovní oblečení, pevná obuv, vybíráme 30,- Kč
 • 11.6. 2019 – spaní v ŠD – berušky + sluníčka
 • 12.6. 2019 – projekt EU – sluníčka
 • 13.6. 2019 – spaní v ŠD – koťata + žáby
 • 14.6. 2019 – spaní v ŠD – dráčata + piráti
 • 18.6. 2019 – projekt EU – dráčata

KVĚTEN

 • 14.5. 2019 zábavné představení „Cesta do pravěku“, od 13.30 – 14.30 h., vstupné 50,- Kč
 • 15.5. 2019 projekt EU „Čteme dětem“ – berušky
 • 22. – 23.5. 2019 běh parkem

DUBEN

 • 4. – 5. 4. 2019 Velikonoční výstava v knihovně (13.00 – 14.30, děti si mohou vzít peníze)
 • 9.9. 20019 projekt EU „Čteme dětem“ – žáby
 • 16.4. 2019 planetárium 1. – 2. ročník – Podmořský svět, 3. – 5. ročník – Neuvěřitelný vesmír, cena 65,- Kč
 • 30.4. 2019slet čarodějnic – 13.30 – 14.30

BŘEZEN

 • 19.3 .2019 návštěva městské knihovny- dráčata, piráti
 • 20.3. 2019 návštěva  městské knihovny – sluníčka, berušky
 • 20.3. 2019 projekt EU „Čteme dětem“ – koťata
 • 21.3. 2019 návštěva  městské knihovny – koťata, žáby
 • 26.3. 2019 bubnování s Jiřím Adamem, vstupné 60,- Kč, od 14.00 – 14.35 h, prosíme nezvonit a nerušit představení

ÚNOR

 • výroba masek
 • 12.2. 2019 Maškarní karneval se Sváťou od 13.30 – 14.30 h., vstupné 40,- Kč
 • 27.2. 2019 projekt EU „Čteme dětem“ – 7. oddělení

LEDEN

 • 9.1. 2019  projekt EU „Čteme dětem“ – dráčata
 • kvízové odpoledne
 • vycházka k Labi – krmení ptactva
 • DOREMI – pěvecká soutěž
 • 30.1. 2019  projekt EU „Čteme dětem“ – piráti

PROSINEC

 • 4.12. 2018 dřevěné divadlo “ Vánoční příběh“, od 13.30. – 14.30, 45,- Kč
 • 5.12. 2018 projekt EU „Čteme dětem“ – sluníčka
 • 6. – 7.12. 2018 Adventní výstava na zámku od 13.30 – 14.30
 • nadělování pod stromečkem ( besídky v odděleních)
 • pečení a zdobení perníčků – sluníčka, berušky

LISTOPAD

 • vycházka s dopravní tématikou
 • 14.11. 2018 projekt EU „Čteme dětem“ – berušky
 • 19.11. 2018 deskohraní od 13.00 – 15.00 h.
 • turnaj ve vybíjené

ŘÍJEN

 • 3.10. 2018 projekt EU „Čteme dětem“ – koťata
 • vycházka k Labi s přírodovědnou tématikou
 • 23.10. 2018 – divadlo Smajlík – Matýsek a jeho kamarád,i od 13.30 – 14.30, vstupné 50,- Kč
 • 24.10. 2018 – projekt EU – žabičky

ZÁŘÍ

 • 3.9. 2018 den otevřených dveří
 • sportovní soutěžní odpoledne
 • 25.9. 2018 bublinková diskotéka od 13.30 – 14.30, vstupné 40,- Kč