Družina

ve školní družině je od 6:00 do 16:30 hodin, v šesti odděleních školní družiny je kapacita 170 dětí. Školní družina má 4 velké světlé třídy, 2 ve škole. Můžeme využívat novou tělocvičnu, školní hřiště a dětský koutek, kde jsou houpačky a houpadla na pružině.

Pedagogické obsazení ŠD

1. oddělení Gabriela Hubená 2.A, 3.A
2. oddělení Renata Smetanová, vedoucí vychovatelka 2.C, 3.C
3. oddělení Renata Kulasová 1.A, 2.B
4. oddělení Ilona Rubášová 1.B, 2.B
5. oddělení Jitka Pémová 1.B, 3.B
6. oddělení Anna Kopalová 3.A, 4.A, B,C
Děti z 5. a 6. oddělení jsou umístěny ve škole, kde děti navštěvují ranní i odpolední ŠD do 16.30 hod.

Potřeby do ŠD

velký sáček – přezůvky, oblečení na hřiště, svačiny, vše musí být podepsané!

Poplatky za ŠD

měsíční poplatek činí 200 Kč

 • Od 1.1.2015 probíhá platba ŠD elektronicky na č.ú.: 10738471/0100. Je třeba také uvést variabilní symbol (každé dítě má v notýsku).
 • Platbu za ŠD uhraďte do 20.1.2017  – 600,-Kč( leden, únor, březen) uvádějte variabilní symbol dítěte.

Žádáme o včasné placení v daném termínu! Jinak dítě bude odhlášeno ze ŠD.

Do 20.4.2017 zaplatit ĎS – 600,- Kč (duben – červen)

Žádáme rodiče při akcích ŠD vyzvedávat děti před / po představení!!!

 

 

Provoz ŠD – A. Kopalová – 6. oddělení

Po, Út, St Pá – do 15.00 hod,  Čt – do 14.30 hod – poté jsou děti převedeny k vychovatelce J. Pémové – 5. oddělení

Provoz ŠD – J. Pémové – 5. oddělení

Po, St, Čt, Pá – do 16.00 hod, Út – do 16.30 hod – poté jsou děti převedeny do hlavní budovy ŠD

Telefonní čísla ŠD

hlavní budova – 603 804 374

Jitka Pémová – 739 104 926

Anna Kopalová – 605 508 254

FOTO: ve fotogalerii

 Akce družiny

DUBEN

 • 5.4.2017 – projekt „Čteme dětem“ – dráčata
 • 10.4.2017 –  Velikonoční výstava – dráčata, žáby, koťata
 • 11.4.2017 – Velikonoční výstava – sluníčka, berušky – peníza s sebou
 • 12.4.2017 – Beseda se zvířaty 13.00 – 14.15, vstupné 25,- Kč
 • 19.4.2017 – projekt žáby
 • 26.4.2017 – projekt berušky
 • 28.4.2017 – slet čarodějnic (dle počasí)

BŘEZEN

 • 1.3. 2017 – projekt „Čteme dětem “ – žabičky
 • 8.3. 2017 – projekt „Čteme dětem “ – berušky
 • 15.3.2017 – projekt „Čteme dětem“ – sluníčka
 • 22.3.2017 – projekt „Čteme dětem“ – koťata
 • 29.3.2017 – Sváťovo divadlo od 13.30 h., vstupné 40,- Kč “ O Neposlušných kůzlátkách“
 • přírodovědná vycházka k Labi
 • návštěva knihovny

 ÚNOR

 • 1.2.2017  projekt „Čteme dětem“ – dráčata
 • 15.2.2017  projekt „Čteme dětem“ – žabičky
 • 22.2.2017  přednáška o zvířatech „Kdo žije v lese“, 13.00 – 14.15 h, vstupné 25,- Kč
 • stavby a hry na sněhu
 • bobování

LEDEN

 • soutěž „Malujeme zimu“
 • radovánky na sněhu, bobování, stavění sněhuláků
 • po stopách Yettiho
 • 4.1.2017 projekt „Čteme dětem“ – žabičky
 • 11.1.2017  projekt „Čteme dětem“ – berušky
 • 18.1.2017  projekt „Čteme dětem“ – sluníčka
 • 25.1.2017  projekt „Čteme dětem“ – koťátka

PROSINEC

 • 5.12.2016 – Vánoční výstava v KD Říp, 13.30 – 14.30 h (děti si mohou vzít peníze)
 • 7.12.2016 – čteme dětem 1 oddělení
 • 14.12.2016 – Kouzelnické představení, vstup 40,- Kč, 13.30 – 14.30 h
 • vyrábění dárků na Vánoce
 • vánoční nadělování a besídky v odděleních
 • 21.12.2016 – čteme dětem 5. a 6. oddělení

LISTOPAD

 • turnaj ve vybíjené
 • výrobky z přírodnin
 • každou středu projekt „Čteme dětem“

ŘÍJEN

 • pouštění draků
 • život u Labe
 • 19.10.2016 divadlo“Koloběžka “ od 13.30 – 14.30 h, prosíme rodiče nerušit představení, vstupné 35,- Kč

ZÁŘÍ

 • den otevřených dveří
 • jak se jmenuješ – soutěžní odpoledne zaměřené na seznámení žáků
 • pozdravy z prázdnin – výtvarná soutěž
 • sportovní odpoledne