Sborový zpěv

Roudnický dětský sbor byl založen v roce 1973 učitelkou Miloslavou Procházkovou na tehdejší 2.ZDŠ jako pionýrské těleso pod názvem „Podřipánek“. Od roku 1986 vedou sbor manželé Zuzana a Jiří Zrzavých. V současné době má těleso dvě přípravná oddělení. V hlavním sboru je kolem 30 zpěváků, kteří jsou žáky ZŠ K.Jeřábka, ZŠ Školní ulice a nižších ročníků gymnázia v Roudnici nad Labem. Sbor se pravidelně účastní soutěže školních sborů pořádaných Artamou, v roce 1994 , 1995 a 1998 získal zlaté pásmo v regionálním kole v Chlumci u Ústí nad Labem. V roce 1994 vycestoval na zájezd do francouzského Ruelle sur Touvre, v roce 1999 do švédského Ulricehamnu. Dále se účastní pravidelně festivalu dětských sborů v Krásné Lípě , Mnichově Hradišti, Litoměřicích i jinde. Pořádá pravidelné vánoční a jarní koncerty ve městě. Jeho základnou je hudebna ZŠ v ulici Karla Jeřábka, v místě, které je výhodné svou polohou přibližně ve středu města. Zde také pravidelně, vždy ve čtvrtek, v době od 15 do 17 hodin, zkouší. Jeho přípravným oddělením je sbor „Sluníčka“, složený z nejmladších zájemců o sborové zpívání, který pracuje na obou zmíněných školách samostatně a spojuje své síly vždy před plánovaným vystoupením. Na naší škole tento sbor malých dětí pracuje vždy v pondělí, v době od 14 do 15 hodin. Zájemci, kteří jsou v tuto dobu ještě ve školní družině, jsou vždy vyzvednuti vyučujícím a po zkoušce odváděni zpět do družiny. Přípravné oddělení má na naší škole okolo 25 zpěváků, na ZŠ Školní kolem 40. Nejstarší děti postupují do sboru hlavního, doplňují tím odcházející zpěváky 9.tříd.

Součástí sborové práce je též každoroční pěvecké pracovní soustředění, které náš sbor pořádá již po řadu let v rekreačním zařízení „Zdravotník“- bývalém lázeňském místě Jeleč v Horní Vysoké u Levína. 

Cílem sbormistrů je, aby děti poznaly hudební díla nejrůznějších slohových období a hudebních stylů, která jsou dostupná jejich zpěvu a chápání, a aby také pocítily pocit radosti a uspokojení ze společné práce a z jejích výsledků. Takový člověk pak podobné zážitky a pocity nemusí hledat jinde, často v prostředí rizikovém pro jejich další vývoj i život…

Sbor přijímá zájemce o sborový zpěv od 1.třídy, stačí kontaktovat některého ze sbormistrů.