Stolní hry

Od letošního roku u nás vede kroužek „Stolní hry“ p. učitelka Mgr. N. Černostová, probíhá v pondělí od 13.00 do 14.00. Pracuje pod záštitou DDM Trend Roudnice nad Labem.