Zájmový kroužek Polytechnická výchova

Od 4. února 2019 bude zahájena činnost zájmového kroužku Polytechnická výchova.

Tato zájmová činnost je určena pro zájemce z řad žáků Základní školy Roudnice nad Labem, Karla Jeřábka 941, okres Litoměřice. Je poskytována za úplatu, a to 100,-/měsíc. Částka bude hrazena na účet školy (žákovi bude přidělen variabilní symbol, pod nímž bude platba za zájmový kroužek vedena) pololetně, a to v měsíci září (500,-) a únoru (500,-).

Tento zájmový kroužek bude veden pedagogem volného času , popř. pedagogem. Bude realizován v prostorách Základní školy Roudnice nad Labem, Karla Jeřábka 941, okres Litoměřice vždy ve stanovený den v odpoledních hodinách.

Po 14:00 – 15:00 hod. žáci 5. – 8. ročníku klubovna polytechnické výchovy – 2. patro
Út 13:00 – 14:00 hod. žáci 1. stupně klubovna polytechnické výchovy – 2. patro

Cílem této zájmové činnosti je vytvořit u žáků pozitivní vztah k technickým oborům. Rozvíjet manuální zručnost žáků, ale i kreativitu, samostatnost, výtvarné a technické cítění.

Žák se stává členem zájmového kroužku na základě řádně vyplněné přihlášky (viz příloha č. 1) a uhrazeného poplatku za kroužek.