Projekt z EU

Alej 17. listopadu – moderní dopravní tepna

Registrační číslo projektu: CZ. 1.09/1.2.00/63.01060

Projekt řešil komplexní revitalizaci a zatraktivnění ulice Alej 17. listopadu v Roudnici nad Labem. Byla provedena rekonstrukce povrchu komunikace, osazení nových vpustí a výměna sloupů veřejného osvětlení, včetně kabelového vedení.

CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000227

Projekt byl realizován v období 1.7.2014 – 14.1.2015 Celkové náklady projektu činily 31.339.950.62 Kč, z toho 15.237.352.55 Kč z dotace.

fotografie z fotogalerie fotografie z fotogalerie fotografie z fotogalerie fotografie z fotogalerie fotografie z fotogalerie fotografie z fotogalerie fotografie z fotogalerie fotografie z fotogalerie fotografie z fotogalerie fotografie z fotogalerie fotografie z fotogalerie fotografie z fotogalerie fotografie z fotogalerie fotografie z fotogalerie fotografie z fotogalerie

aktualita 25. 02. 2015 | Projekt „Alej 17. listopadu – moderní dopravní tepna“ je součástí celkové revitalizace města Roudnice nad Labem, kterou v uplynulých měsících město realizovalo z vlastních a dotačních prostředků. Předmětem projektu byla kompletní rekonstrukce a modernizace významné městské dopravní komunikace, která je a nadále bude veřejně volně využívána.


24. 11. 2014 | Dne 25.11.2014 bude zahájena pokládka asfaltových povrchů v ulici Alej 17. listopadu. V období do 29.11.2014, kdy budou práce dokončeny, proto bude omezena a ztížena průjezdnost této komunikace. Dopravní režim bude upraven dočasným značením a řízen pověřenými osobami.


13. 08. 2014 | Navzdory původnímu optimistickému předpokladu, že práce na vozovce v ulici Alej 17. listopadu budou ukončeny do začátku školního roku, byla realizační firma Raeder & Falge s.r.o. nucena podat žádost o změnu rozhodnutí o uzavírce první etapy této komunikace.


aktualita 30. 07. 2014 | Dnes 30.7.2014 proběhl již třetí kontrolní den na staveništi v Aleji 17.listopadu. Zástupci městského úřadu hodnotili stav prováděných prací a plnění časového harmogramu rekonstrukce.


aktualita 27. 06. 2014 | Město Roudnice si Vám dovoluje oznámit, že dne 1. července 2014 budou zahájeny stavební práce v souvislosti s I. etapou rekonstrukce ulice Alej 17. listopadu. Uzavřen bude úsek od OD Říp až po kruhový objezd u nemocnice a to na dobu cca 2 měsíců.