Jídelna

Ceny obědů:

1. stupeň 19,00 Kč
2. stupeň 21,00 Kč
3. stupeň 23,00 Kč
cizí 70,00 Kč

Denně se u nás uvaří přibližně 400 obědů.

Vaření dvou druhů jídel
Přihlášky a odhlášky obědů na úterý a čtvrtek, kdy se vaří dva druhy jídel, se provádějí na terminálu umístěném ve školní jídelně.

 

úterý od 7.00 hodin do 14.00 hodin na příští úterý.

Ve čtvrtek od 7.00 hodin do 14.00 hodin na příští čtvrtek.

Pokud si strávník nepřihlásí 2. jídlo zůstává přihlášen na 1. jídlo. Minimální množství pro uvaření 2. jídla je 20 strávníků. V případě, že se tento počet strávníků nepřihlásí zůstává v platnosti 1. jídlo. V kratším termínu je možné odhlásit nebo přihlásit oběd v kanceláři školní jídelny ze závažných důvodů např. onemocnění. Ostatní dny se přihlašují a odhlašují den předem do 13.00 hodin na další den.