Výchovný poradce

Výchovní poradci:

Mgr. Miluše Prkařová – specifické poruchy učení

Ing.Bc. Milan Višňovec – výchovné problémy a profesní orientace žáka

Konzultační hodiny: vždy po předchozí telefonické či osobní domluvě, tel. 416 837 087 (ředitelna)

  • Důležité kontakty
    • Pedagogicko-psychologická poradna Roudnice n.L.tel. č. 416 831 148 – PaedDr. Pokorná, PhDr. Němcová
    • Speciálně pedagogické centrum Litoměřice tel č. 416 734 011 – Mgr. Tomická
    • Informační a poradenské centrum pro volbu povolání při Úřadu práce v Roudnici n.L.tel.č. 416 837 211 – p. Kysilka
  • DAP a logopedie
    • Na naší škole máme 5 skupin dyslektických ambulantních poraden (p. uč. Černá, Malečková,  Burešová A., Králová M., Formánková) a 2 logopedické poradny (p. uč. Bendová a Pekařová).

 

Poradenské služby
Generální souhlas
Konzultační hodiny