Bubny ve školní družině

Ve školní družině při ZŠ Karla Jeřábka se v úterý 26. března rozezněly bubny. Děti se učily vnímat rytmus za pomoci lektora.
Každý měl svůj bubínek nebo nějaký rytmický nástroj. Děti hrály dle daných pokynů .
Hodinu si velmi užily a paní vychovatelky, které se zapojily také. Byl to program plný energie, radosti a zábavy. Zároveň tento program slouží ke sdružování kolektivu, spolupráci a prevenci proti šikaně.
Těšíme se na další setkání.