Partneři
Kotva
Ze života školy
Nepřehlédněte
Úhrada školní družiny - 600 Kč do 20. 1. 2020. Žádáme rodiče, aby zaslali platbu na účet školy pod přiděleným VS dítěte.
7.1.2020
21. 12. 2019 - 5. 1. 2020 - VÁNOČNÍ PRÁZDNINY
21.12.2019
Stravné je třeba platit měsíc předem. Prosím zkontrolujte výši nastaveného limitu. Doporučený limit je 600 Kč/měsíc.
15.12.2019
Strávníci, kteří platí obědy v hotovosti, jsou povinni každého 1. v měsíci objednat stravu v kanceláři ŠJ!
15.12.2019
U3V

Tisk
Sitemap
Mapa webu

Zahájení nového školního roku

Zobrazeno: 131x

     Začátek školního roku 2019/2020 byl slavnostně zahájen na Základní škole Roudnice nad Labem, Karla Jeřábka 941, okres Litoměřice v pondělí 2. září. Žáci, učitelé a rodiče byli přivítáni paní ředitelkou Mgr. Olgou Maťákovou a následně vše nejlepší do nového školního roku popřál všem prvňáčkům starosta města Roudnice nad Labem pan Ing. František Padělek. Nejvíce se na první den těšili prvňáčci. S nadšením přebírali startovací balíčky od zřizovatele města Roudnice nad Labem a nakonec obdrželi pamětní list, který jim tento slavnostní den bude připomínat.

     A co je u nás ve škole nového? Tento rok opět na naší škole pokračujeme v projektu „Vzdělávací programy paměťových institucí.“ Cílem projektu je zvýšení kvality výuky společenskovědních předmětů, a to prostřednictvím zážitkové pedagogiky.

     Novinkou je od 1. září zapojení naší školy do Projektu "Nové cesty ve vzdělávání". Hlavním cílem jsou podpora společného vzdělávání, čtenářské a matematické dovednosti, výuka cizích jazyků metodou CLIL, rozvoj dovedností ICT a podpora profesního rozvoje pedagogů. Můžeme se také pochlubit novými webovými stránkami Externí odkazwww.zskjerabka-rce.cz.

     Nakonec bychom všem žákům chtěli popřát hodně úspěchů při plnění školních povinností. Zároveň touto cestou děkujeme vedení školy a zaměstnancům, kteří pracovali celé prázdniny na zvelebení naší školy.  

                                 

(ZŠ Roudnice nad Labem, Karla Jeřábka 941)