Rušení sběrných účtů

Upozorňuji strávníky, kteří platí úhradu za obědy na sběrný účet Spořitelny 0100162971/0800, že tento způsob platby do konce roku 2018 zanikne.

Změňte na svém inkasním příkazu co nejdříve na číslo účtu 10738471/0100.