Partneři
Kotva
Nepřehlédněte
PLATBY ŠKOLNÍ DRUŽINY POZASTAVENY DO ODVOLÁNÍ
14.12.2020

Žádáme zákonné zástupce, aby nezasílali platby za ŠD. Informace k platbě předáme koncem ledna 2021.

U3V

Tisk
Sitemap
Mapa webu

Kritéria přijetí žáků do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

Zobrazeno: 590x

1. Trvalý pobyt ve spádové oblasti

 

a) Pokud počet zapsaných dětí s trvalým pobytem ve spádové oblasti převýší stanovenou kapacitu, uplatní se pro přijetí postupně tato kritéria

 

  • děti, které měly trvalý pobyt ve spádové oblasti k 31. 12. 2019 a mají sourozence ve škole

 

  • děti, které měly trvalý pobyt ve spádové oblasti k 31. 12. 2019

 

  • děti, přihlášené k trvalému pobytu od 1. 1. 2020, u kterých alespoň jeden ze zákonných zástupců má trvalý pobyt na stejné adrese a doložil, že došlo ke skutečnému přestěhování na adresu TP (pokud by počet dětí převýšil celkově stanovenou kapacitu, bude z těchto dětí až do naplnění kapacity losováno)

 

  • v případě nedostatečného počtu míst bude pořadí dětí určeno podle nejkratší vzdálenosti adresy místa trvalého pobytu dítěte od školy (měřeno vzdušnou čarou). Při stejné vzdálenosti rozhoduje pořadí los.

 

b) Pokud počet zapsaných dětí s trvalým pobytem ve spádové oblasti bude menší než stanovená kapacita, uplatní se postupně další kritéria v bodě 2.

 

2. Ostatní, tj. trvalý pobyt mimo Roudnici nad Labem

 

  • sourozenec navštěvuje stejnou školu

 

  • dítě má trvalý pobyt v obci, která nezřizuje základní školu, nebo nemá uzavřenou dohodu o společném školském obvodu

 

  • z ostatních bude až do naplnění kapacity losováno