Partneři
Kotva
Nepřehlédněte
Oznámení rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021
4.5.2020

PDF souborZDE (Velikost: neznámá)

PLATBA ŠD POZASTAVENA!
31.3.2020

Žádáme rodiče, aby po dobu nepřítomnosti žáků ve škole nezasílali platbu za školní družinu. Výše úhrady bude zákonným zástupcům sdělena až po návratu dětí do školy. Děkujeme.

Po dobu mimořádného opatření vlády je od 16. 3. 2020 uzavřena školní jídelna, až do odvolání se nevaří.
16.3.2020
VU3V - z důvodu mimořádných opatření vlády se přednášky pro studenty VU3V neuskuteční v budově školy, ale budou probíhat elektronicky ve studijním prostředí E-SENIOR, a to až do odvolání.
16.3.2020
Vzhledem k mimořádným opatřením vlády jsou pronajímaná sportoviště školy uzavřena s platností od 13. 3. 2020 – 6 hodin ráno až do odvolání.
12.3.2020
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - UZAVŘENÍ ŠKOLY
10.3.2020

Vážení zákonní zástupci, tou- to cestou Vám oznamujeme, že s platností od 11. 3. 2020 až do odvolání je škola uzavře- na.
Podrobnosti k výuce budou sděleny třídními učiteli.

Po dobu uzavření školy nefunguje také školní družina a školní jídelna. Všichni strávníci mají odhlašené obědy po celou dobu, kdy bude škola uzavřena.
10.3.2020
Vyjádření školy ke koronaviru naleznete v sekci Pro rodiče
1.3.2020
Strávníci, kteří platí obědy v hotovosti, jsou povinni každého 1. v měsíci objednat stravu v kanceláři ŠJ!
3.2.2020
Stravné je třeba platit měsíc předem. Prosím zkontrolujte výši nastaveného limitu. Doporučený limit je 600 Kč/měsíc.
3.2.2020
U3V

Tisk
Sitemap
Mapa webu

Vážení zákonní zástupci,


touto cestou Vám chci velmi poděkovat za spolupráci při výuce na dálku. Jste to právě vy, kteří v současné, pro nás doposud neznámé, situaci se svými dětmi trávíte většinu času, podílíte se na organizaci jejich času, motivujete je k učení, pomáháte jim při obtížích a také hodnotíte jejich výkony svým zorným úhlem, dáváte jim okamžitou zpětnou vazbu, vytváříte jim dle svých možností co nejlepší domácí podmínky pro distanční vzdělávání. I my se velmi snažíme, ale i naše možnosti jsou omezené. Jednotliví vyučující výuku připravují z domova a zprostředkovávají ji různými cestami. Stále však platí, že naším hlavním společným komunikačním kanálem je systém EduPage a jeho možnosti.

Vláda ČR postupně přistupuje k rozvolňování jednotlivých omezení zavedených v souvislosti s pandemií koronaviru. Dne 30. dubna 2020 bylo zrušeno mimořádné opatření ze dne 10. března 2020, č.j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN.

 

Výsledkem je za předepsaných hygienických opatření možný návrat žáků 9. ročníků do školních lavic, a to od 11. 5. 2020. Účast na výuce bude dobrovolná, výuka bude probíhat ve skupinách s max. počtem 15 osob. Výuka bude zaměřena na profilové předměty (ČJL, Mat), z nichž žáci budou skládat přijímací zkoušky na SŠ.

Více informací naleznete Externí odkazZDE.

 

V pondělí 25. 5. 2020 za výše uvedených podmínek bude zahájena výuka žáků 1. stupně.

Více informací naleznete Externí odkazZDE.

 

V obou případech nebudou vyučovány výchovy a studijní skupiny budou mít upravený rozvrh hodin. Souběžně bude výuka ve všech ročnících probíhat distanční formou, a to do konce školního roku, pokud vláda nezmění stanovisko.

 

Jaký bude postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 2. pololetí na naší škole?

 

V souladu s vyhláškou č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. O výsledcích svých dětí jste průběžně informováni prostřednictvím EduPage. Žáci budou hodnoceni známkou (více v sekci Externí odkazHodnocení).

 

 

Přeji hodně zdraví a úspěchů vám i vašim dětem.

 

 

 

Mgr. Olga Maťáková,

ředitelka školy

 

 

 

Vítejte na stránkách naší školy,

 

jsme rádi, že jste je navštívili.

 

Máme bohatou nejen historii, ale i současnost.

 

Snažíme se vytvářet  školu:

 

  • usměvavou, 
  • přátelskou, 
  • komunikující, 
  • podnětnou, avšak mající řád a pravidla, zkrátka školu, v níž nám je a bude fajn.

 

 

Zapojujeme se do různých projektů, soutěží a olympiád, ale také do akcí charitativního charakteru.

 

Získali jsme ocenění Aktivní škola i ocenění Finančně gramotná škola (bronz).

 

Sportujeme v rámci projektu Česko sportuje, účastníme se půlmaratonu, McDonald´s Cupu, Adrenalin Cupu, Atletické olympiády, Atletického trojboje, orientačního běhu, turnajů v basketbalu, florbalu a dalších.

 

Školu někteří z nás reprezentují nejen v České republice, ale i v zahraničí jako zpěváci Roudnického dětského sboru. Pravidelně se zapojujeme do regionálních i celorepublikových výtvarných, fotografických a  literárních  soutěží.

 

Na chodbách máme odpočinkové koutky, v nichž můžeme relaxovat nebo si povídat. Během velké přestávky si můžeme odpočinout při hře stolního tenisu. Knížky si můžeme půjčit v žákovské knihovně nebo ve čtenářském koutku v 1. patře.

 

Rádi jezdíme na výlety a exkurze, ale také do divadla.

 

Jednoduše řečeno, učíme se nejen ve třídách, ale i mimo ně. Vždyť už velký učitel národů říkal, že se člověk učí nápodobou, získáváním zkušeností a propojováním teorií s praxí. A nejen o to se snažíme i my.