Partneři
Kotva
Nepřehlédněte
V době jarních prázdnin je škola, školní družina a školní jídelna uzavřena.
1.3.2021
U3V

Tisk
Sitemap
Mapa webu

Vítejte na stránkách naší školy


Provoz školy od 4. 1. 2021

 

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,

v návaznosti na informace vydané MŠMT se od 4. 1. 2021 mění organizace výuky následovně:

 • žáci 1. a 2. tříd pokračují v prezenční výuce (tj. je jim povolena osobní přítomnost ve škole). Nezapomeňte si přinést do školy přezůvky.
 • žáci 3. - 9. tříd přecházejí do povinné distanční výuky (pozor změna rozvrhu!!! pro 2. stupeň, nový rozvrh bude zveřejněn v EduPage 2. 1. 2021)

 

 

Distanční výuka

 • informace o výuce a jejím průběhu budou žáci dostávat primárně přes elektronický systém EduPage, náš hlavní komunikační kanál.
 • Výuka bude probíhat dvěma způsoby: on-line (MS Teams, EduPage) a off-line (písemné zadávání učiva v tištěné podobě, které bude připraveno v kanceláři školy pro žáky, kteří nemají přístup na internet – k vyzvednutí vždy v pondělí od 10:00 hod.)

 

 

Žáci 1. a 2. tříd

 

 • výuka pokračuje ve standardním rozvrhu, bude zpřístupněn na EduPage
 • organizace hodin Hv a Tv je plně v kompetenci třídního učitele s povinností dodržet pokyn MŠMT (zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání)
 • žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (výuka + pobyt v ŠD)
  • žádáme rodiče, aby vybavili své děti před odchodem do školy rouškami (tj. ochranným prostředkem dýchacích cest – nos, ústa, které brání šíření kapének) (minimální počet na den - 2 roušky)

 

Příchod do školy

 • od pondělí 4. 1. 2021 až do odvolání bude sraz žáků před školou organizován takto:

 

Třída

Čas

Místo srazu

1.A

7:45

Hlavní vchod školy (2. stupeň)

1.B

7:45

Vchod ŠD z ul. Alej 17. listopadu

2.A

7:45

Hlavní vchod školy (1. stupeň)

2.B

7:45

Vchod jídelny z ul. Masarykova

2.C

7:45

Vchod ŠD - přístavba

 

Žáky si na místě srazu převezme třídní učitelka a převede do třídy. Žáci, kteří navštěvují ranní ŠD, přejdou z družiny do třídy s vychovatelkou.

 

 

Školní družina

 • pro žáky 1. a 2. tříd bude ŠD od 4. 1. 2021 k dispozici v ranních hodinách (6:00 - 8:00) a po výuce (do 16:30 hod.)
 • homogenní skupiny žáků z výuky budou přecházet do ŠD

 

Třída

Vychovatelka

Místo

1.A

R. Kulasová

třída v přístavbě

1.B

J. Pémová

třída v hlavní budově

2.A

R. Smetanová

třída v přístavbě

2.B

A. Kerdová

třída v hlavní budově

2.C

G. Hubená

třída v přístavbě

 

 

Stravování

 • školní stravování ve školní jídelně bude v provozu
 • žáci 1. a 2. tříd přihlášení ke stravování mají od 4.1.2021 oběd zajištěn
 • distančně vzdělávaní žáci (3. až 9. tříd) přihlášení ke školnímu stravování si mohou oběd odebrat do jídlonosičů.

 

Výdej obědů (do jídlonosičů) pro zdravé žáky: 13.00-13.30 hod.

 

Věříme, že společně vše zvládneme.

 

Vedení školy

 

 

 

 

 

Jsme rádi, že jste navštívili stránky naší školy.

 

Máme bohatou nejen historii, ale i současnost.

 

Snažíme se vytvářet  školu:

 

 • usměvavou, 
 • přátelskou, 
 • komunikující, 
 • podnětnou, avšak mající řád a pravidla, zkrátka školu, v níž nám je a bude fajn.

 

 

Zapojujeme se do různých projektů, soutěží a olympiád, ale také do akcí charitativního charakteru.

 

Získali jsme ocenění Aktivní škola i ocenění Finančně gramotná škola (bronz).

 

Sportujeme v rámci projektu Česko sportuje, účastníme se půlmaratonu, McDonald´s Cupu, Adrenalin Cupu, Atletické olympiády, Atletického trojboje, orientačního běhu, turnajů v basketbalu, florbalu a dalších.

 

Školu někteří z nás reprezentují nejen v České republice, ale i v zahraničí jako zpěváci Roudnického dětského sboru. Pravidelně se zapojujeme do regionálních i celorepublikových výtvarných, fotografických a  literárních  soutěží.

 

Na chodbách máme odpočinkové koutky, v nichž můžeme relaxovat nebo si povídat. Během velké přestávky si můžeme odpočinout při hře stolního tenisu. Knížky si můžeme půjčit v žákovské knihovně nebo ve čtenářském koutku v 1. patře.

 

Rádi jezdíme na výlety a exkurze, ale také do divadla.

 

Jednoduše řečeno, učíme se nejen ve třídách, ale i mimo ně. Vždyť už velký učitel národů říkal, že se člověk učí nápodobou, získáváním zkušeností a propojováním teorií s praxí. A nejen o to se snažíme i my.