Partneři
Kotva
Nepřehlédněte
ZMĚNA JÍDELNÍHO LÍSTKU
19.11.2020

Z provozních důvodů dochází ke změně jídelního lístku na týden od 23. do 27. 11. 2020, více informacíPDF soubor ZDE (Velikost: neznámá). Děkujeme za pochopení.

Provoz školy od 18.11.2020
16.11.2020

Více informací naleznete PDF souborzde (Velikost: neznámá).

U3V

Tisk
Sitemap
Mapa webu

Vítejte na stránkách naší školy


Vážení zákonní zástupci, milí žáci,


epidemiologická situace se skokově mění a s ní i organizace výuky v naší škole.

 

V návaznosti na informace vydané MŠMT se od 30.11.2020 mění organizace výuky následovně:

 

 • žáci 1. a 2. tříd pokračují v prezenční výuce
 • žáci 3. - 5. tříd přecházejí na prezenční výuku
 • žáci 9. tříd přechází z výuky distanční na výuku prezenční
 • žáci 6. – 8. tříd přechází na rotační výuku (střídání distanční a prezenční výuky v týdenních intervalech)

 

Žáci 2. stupně


Třídy prezenční výuky od 30.11.2020 do 4.12.2020

9.A 9.B 9.C
8.A 8.B 8.C
6.A    

 


Třídy distanční výuky od 30.11.2020 do 4.12.2020

7.A 7.B 7.C
6.B 6.C  

 

Dovolte mi seznámit Vás se změnami:

 

a. Informace o výuce a jejím průběhu budou žáci dostávat primárně přes elektronický systém EduPage, náš hlavní komunikační kanál.

 

 • Prezenční výuka - žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (výuka + pobyt ve ŠD + pobyt ve ŠJ)
 • žádáme rodiče, aby vybavili své děti před odchodem do školy rouškami (minimální počet na den - 2 roušky)

 

b. Distanční výuka bude probíhat dvěma způsoby: on-line (MS Teams, EduPage) a off-line (písemné zadávání učiva v tištěné podobě, které bude připraveno v kanceláři školy pro žáky, kteří nemají přístup na internet – k vyzvednutí vždy v pondělí od 10:00 hod.)

 

c. Distanční výuka bude probíhat podle upraveného rozvrhu. Bližší informace jsou dostupné v elektronickém systému EduPage.

 

d. Připomínáme, že distanční i prezenční výuka je pro žáky povinná. V případě, že se z nějakého důvodu žák nemůže online výuky (videokonferencí) v daném dni či hodině účastnit, je nutno jeho absenci omluvit třídnímu učiteli a učivo si doplnit (viz ŠŘ).

 

Školní družina

 

 • pro žáky 1. stupně bude ŠD od 30.11.2020 k dispozici v ranních hodinách (6:00 - 8:00) a po výuce (do 16:30 hod.)
 • podrobnosti k provozu ŠD předá třídní učitel

 

Stravování

 

 • školní stravování ve školní jídelně bude v provozu
 • žáci přihlášení ke stravování mají od 30.11.2020 oběd zajištěn
 • distančně vzdělávaní žáci (2. stupeň) přihlášení ke školnímu stravování si mohou oběd odebrat do jídlonosičů v době od 13:00 – 13:30 hod.

 

Výdej obědů (do jídlonosičů) pro zdravé žáky: 13.00-13.30 hod.

 

Věříme, že společně vše zvládneme.

 

Vedení školy

 

 

 

 

 

Jsme rádi, že jste navštívili stránky naší školy.

 

Máme bohatou nejen historii, ale i současnost.

 

Snažíme se vytvářet  školu:

 

 • usměvavou, 
 • přátelskou, 
 • komunikující, 
 • podnětnou, avšak mající řád a pravidla, zkrátka školu, v níž nám je a bude fajn.

 

 

Zapojujeme se do různých projektů, soutěží a olympiád, ale také do akcí charitativního charakteru.

 

Získali jsme ocenění Aktivní škola i ocenění Finančně gramotná škola (bronz).

 

Sportujeme v rámci projektu Česko sportuje, účastníme se půlmaratonu, McDonald´s Cupu, Adrenalin Cupu, Atletické olympiády, Atletického trojboje, orientačního běhu, turnajů v basketbalu, florbalu a dalších.

 

Školu někteří z nás reprezentují nejen v České republice, ale i v zahraničí jako zpěváci Roudnického dětského sboru. Pravidelně se zapojujeme do regionálních i celorepublikových výtvarných, fotografických a  literárních  soutěží.

 

Na chodbách máme odpočinkové koutky, v nichž můžeme relaxovat nebo si povídat. Během velké přestávky si můžeme odpočinout při hře stolního tenisu. Knížky si můžeme půjčit v žákovské knihovně nebo ve čtenářském koutku v 1. patře.

 

Rádi jezdíme na výlety a exkurze, ale také do divadla.

 

Jednoduše řečeno, učíme se nejen ve třídách, ale i mimo ně. Vždyť už velký učitel národů říkal, že se člověk učí nápodobou, získáváním zkušeností a propojováním teorií s praxí. A nejen o to se snažíme i my.