Partneři
Kotva
Nepřehlédněte
ŠKOLNÍ JÍDELNA
21.9.2020

Z důvodu mimořádných hygienických opatření budou mít strávníci školní jídelny na výběr ze dvou jídel 2x týdně, a to v pondělí a ve středu.

U3V

Tisk
Sitemap
Mapa webu

Vítejte na stránkách naší školy


NA ZÁKLADĚ DOPORUČENÍ MZD A ZŘIZOVATELE ŠKOLY ŘEDITELKA ŠKOLY VYHLAŠUJE NA

PÁTEK 25. 9. 2020 ŘEDITELSKÉ VOLNO.

 

 

 

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

 

 

Z nařízení Ministerstva zdravotnictví se:

 

1. všem osobám s účinností ode dne 18. září 2020 od 0:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:

 

a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj),

 

b) v prostředcích veřejné dopravy.

 

 

2. Zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na:

 

c) žáky a pedagogické pracovníky 1. stupně základní školy v budovách škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, mimo jejich společné prostory,

 

d) žáky, studenty a pedagogické pracovníky podle školského zákona a studenty a akademické pracovníky podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).

 

 

ŽÁDÁME ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE, ABY ŽÁKY VYBAVILI OCHRANNÝMI PROSTŘEDKY.

 

 

 

 

 

 

 

Milé žákyně, milí žáci, vážení zákonní zástupci,

 

touto cestou vás všechny zdravím a doufám, že během léta jste nabrali hodně sil a že jste si užili zábavy a letních radovánek, a to vše ve zdraví.

 

Jak už jsme vás informovali na konci června, v červenci byla zahájena oprava elektroinstalace v celé hlavní budově školy a v současné době ještě probíhá. Z tohoto důvodu zcela neplánovaně budeme zahajovat školní rok 2020/2021 částečně v budově školy a částečně v náhradních prostorách, kde bude do odvolání probíhat i náhradní výuka v dalších dnech. Bližší informace vám již sdělili třídní učitelé. V průběhu první poloviny měsíce září plánujeme náhradní výuku přenést co nejvíce ven do přírody.

 

Stravování pro žáky (ke stravování přihlášené) je zajištěno v naší školní jídelně. Vzhledem k epidemiologickým opatřením budou žáci na oběd docházet v organizovaných skupinách v průběhu výuky nebo po ukončení výuky dle stanoveného rozpisu.

 

Školní družina (pro žáky 1. stupně do ŠD přihlášené) bude od 1. září v provozu, a to v budově přístavby (vchod brankou z Horovy ulice).

 

Pevné linky telefonu do odvolání nebudou v provozu z důvodu odpojení. Sledujte, prosím, informace na webových stránkách školy a v systému EduPage.

 

Věříme, že nastalou situaci společnými silami zvládneme.

 

Vedení školy

 

 

 

 

 

Jsme rádi, že jste navštívili stránky naší školy.

 

Máme bohatou nejen historii, ale i současnost.

 

Snažíme se vytvářet  školu:

 

  • usměvavou, 
  • přátelskou, 
  • komunikující, 
  • podnětnou, avšak mající řád a pravidla, zkrátka školu, v níž nám je a bude fajn.

 

 

Zapojujeme se do různých projektů, soutěží a olympiád, ale také do akcí charitativního charakteru.

 

Získali jsme ocenění Aktivní škola i ocenění Finančně gramotná škola (bronz).

 

Sportujeme v rámci projektu Česko sportuje, účastníme se půlmaratonu, McDonald´s Cupu, Adrenalin Cupu, Atletické olympiády, Atletického trojboje, orientačního běhu, turnajů v basketbalu, florbalu a dalších.

 

Školu někteří z nás reprezentují nejen v České republice, ale i v zahraničí jako zpěváci Roudnického dětského sboru. Pravidelně se zapojujeme do regionálních i celorepublikových výtvarných, fotografických a  literárních  soutěží.

 

Na chodbách máme odpočinkové koutky, v nichž můžeme relaxovat nebo si povídat. Během velké přestávky si můžeme odpočinout při hře stolního tenisu. Knížky si můžeme půjčit v žákovské knihovně nebo ve čtenářském koutku v 1. patře.

 

Rádi jezdíme na výlety a exkurze, ale také do divadla.

 

Jednoduše řečeno, učíme se nejen ve třídách, ale i mimo ně. Vždyť už velký učitel národů říkal, že se člověk učí nápodobou, získáváním zkušeností a propojováním teorií s praxí. A nejen o to se snažíme i my.