Partneři
Kotva
Nepřehlédněte
POZOR ZMĚNA
4.5.2021

Z technických důvodů je vchod do jídelny z Masarykovy ulice uzavřen. Obědy jsou vydávány bočním vchodem z ulice Josefa Hory - kovové schodiště do jídelny!

AKTUALITY K ROTAČNÍ VÝUCE
9.4.2021

Bližší informace naleznete PDF souborZDE (Velikost: neznámá).

Do odvolání je přerušen výdej obědů pro cizí strávníky.
15.10.2020
U3V

Tisk
Sitemap
Mapa webu

Vítejte na stránkách naší školy


Provoz školy od 12. 4. 2021

 

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,

v návaznosti na informace vydané MŠMT se od 12. 4. 2021 mění organizace výuky následovně:

 • žáci 1. stupně přecházejí do systému rotační výuky v týdenních cyklech (rozvrh pro distanční a prezenční výuku k dispozici v EduPage)
 • žáci 2. stupně se i nadále vzdělávají distanční formou

 

Testování:

Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky a studenty Ag testy. Přítomnost na prezenční výuce je podmíněna účastí na testování.

Od 3. 5. 2021 budou žáci testováni 1x týdně, a to v pondělí, tzv. samoodběrem za dohledu pedagogického pracovníka.

 

Instruktážní video naleznete zde.

 

V případě pozitivního výsledku testu škola kontaktuje zákonného zástupce, žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem.

Škola vydá zákonnému zástupci pozitivně testovaného žáka potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Zákonný zástupce žáka je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

 

Rotační výuka 1. stupně:

 

Prezenční výuka

12.4. – 16.4.2021

Distanční výuka

12.4. – 16.4.2021

Prezenční výuka

19.4. – 23.4.2021

Distanční výuka

19.4. – 23.4.2021

1.B

1.A

1.A

1.B

2.B

2.A

2.A

2.B

3.B

3.A

3.A

3.B

4.B

4.A

4.A

4.B

5.B

5.A

5.A

5.B

2.C

4.C

4.C

2.C

 

Střídání tříd v prezenční a distanční výuce se bude opakovat po celou dobu rotační výuky.

Bližší informace k organizaci výuky obdrží žáci a zákonní zástupci prostřednictvím zpráv v EduPage.

 

Organizace hodin Hv a Tv je plně v kompetenci třídního učitele s povinností dodržet pokyn MŠMT (zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání). 

Žáci mají povinnost nosit chirurgické roušky po celou dobu pobytu ve škole (výuka + pobyt v ŠD). 

Žádáme rodiče, aby vybavili své děti před odchodem do školy rouškami. 

 

Distanční výuka

 • informace o výuce a jejím průběhu budou žáci dostávat primárně přes elektronický systém EduPage, náš hlavní komunikační kanál.
 • Výuka bude probíhat dvěma způsoby: on-line (MS Teams, EduPage) a off-line (písemné zadávání učiva v tištěné podobě, které bude připraveno v kanceláři školy pro žáky, kteří nemají přístup na internet – k vyzvednutí vždy v pondělí od 10:00 hod.)

 

Stravování:

 • pro žáky v prezenční výuce zajištěno ve školní jídelně
 • pro žáky v distanční výuce zajištěno formou výdeje obědů do jídlonosičů
 • oběd je třeba předem přihlásit na webu strava.cz, případně telefonicky u vedoucí školní jídelny

Výdej obědů (do jídlonosičů) pro zdravé žáky: 13.00-13.30 hod.

POZOR ZMĚNA - z technických důvodů je vchod do jídelny z Masarykovy ulice uzavřen. Obědy jsou vydávány bočním vchodem z ulice Josefa Hory - kovové schodiště do jídelny!

 

Příchod do školy: 

 • od pondělí 12. 4. 2021 až do odvolání bude sraz žáků prezenční výuky před školou organizován takto:

 

Třída

Čas

Místo srazu 

1.A, 1.B

7:45

Vchod ŠD z ul. Alej 17. listopadu 

2.A, 2.B

7:45

Vchod jídelny z ul. Masarykova 

3.A, 3.B

7:45

Hlavní vchod školy (1. stupeň) 

4.A, 4.B

7:45

Hlavní vchod školy (2. stupeň) 

5.A, 5.B

7:45

Boční vchod ze dvora školy

2.C, 4.C

7:45

Vchod ŠD - přístavba 

 

 

Žáky si na místě srazu převezme třídní učitelka a převede do třídy. Žáci, kteří navštěvují ranní ŠD, přejdou z družiny do třídy s vychovatelkou. 

 

Školní družina 

 • pro přihlášené žáky 1. stupně bude ŠD od 12. 4. 2021 k dispozici v ranních hodinách (6:00 - 8:00) a po výuce (do 16:30 hod.) 
 • homogenní skupiny žáků z výuky budou přecházet do ŠD

 

Třída 

Vychovatelka 

Místo 

1.B 

Pémová Jitka

třída v hlavní budově 

2.B 

Kerdová Anna

třída v hlavní budově 

2.C

Hubená Gabriela

třída v přístavbě 

3.B

Kulasová Renata

třída v přístavbě 

4.B

Kekulová Ivana

třída v přístavbě 

5.B

-

-

 

Třída 

Vychovatelka 

Místo 

1.A 

Kulasová Renata

třída v přístavbě 

2.A 

Kerdová Anna

třída v přístavbě 

3.A

Hubená Gabriela

třída v přístavbě 

4.A

Pémová Jitka

třída v hlavní budově

4.C

Kekulová Ivana

třída v přístavbě 

5.A

Králová Jaroslava

třída v hlavní budově

 

 

AKTUALITY K ROTAČNÍ VÝUCE

bližší informace naleznete PDF souborZDE

 

 

Změna organizace školního roku 2020/2021 na naší škole

bližší informace naleznete  PDF souborZDE

 

 

ZÁPIS DO 1. TŘÍD

bližší informace naleznete ZDE

 

 

Věříme, že vše společně zvládneme.

 

Vedení školy

 

 

 

 

 

 

Jsme rádi, že jste navštívili stránky naší školy.

 

Máme bohatou nejen historii, ale i současnost.

 

Snažíme se vytvářet  školu:

 

 • usměvavou, 
 • přátelskou, 
 • komunikující, 
 • podnětnou, avšak mající řád a pravidla, zkrátka školu, v níž nám je a bude fajn.

 

 

Zapojujeme se do různých projektů, soutěží a olympiád, ale také do akcí charitativního charakteru.

 

Získali jsme ocenění Aktivní škola i ocenění Finančně gramotná škola (bronz).

 

Sportujeme v rámci projektu Česko sportuje, účastníme se půlmaratonu, McDonald´s Cupu, Adrenalin Cupu, Atletické olympiády, Atletického trojboje, orientačního běhu, turnajů v basketbalu, florbalu a dalších.

 

Školu někteří z nás reprezentují nejen v České republice, ale i v zahraničí jako zpěváci Roudnického dětského sboru. Pravidelně se zapojujeme do regionálních i celorepublikových výtvarných, fotografických a  literárních  soutěží.

 

Na chodbách máme odpočinkové koutky, v nichž můžeme relaxovat nebo si povídat. Během velké přestávky si můžeme odpočinout při hře stolního tenisu. Knížky si můžeme půjčit v žákovské knihovně nebo ve čtenářském koutku v 1. patře.

 

Rádi jezdíme na výlety a exkurze, ale také do divadla.

 

Jednoduše řečeno, učíme se nejen ve třídách, ale i mimo ně. Vždyť už velký učitel národů říkal, že se člověk učí nápodobou, získáváním zkušeností a propojováním teorií s praxí. A nejen o to se snažíme i my.