Partneři
Kotva
Nepřehlédněte
Odchody žáků z odpolední činnosti
29.5.2020

Žádáme zákonné nástupce, kteří čekají na žáky, buďte u východu z budovy včas. 

Žák opouští budovu v čase, který uvedl zákonný zástupce v rozpisu odchodů. Tímto okamžikem je dítě předáno zákonnému zástupci, a to i v případě, že na něj zákonný zástupce před budovou nečeká.

Oznámení rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021
4.5.2020

PDF souborZDE (Velikost: neznámá)

PLATBA ŠD POZASTAVENA!
31.3.2020

Žádáme rodiče, aby po dobu nepřítomnosti žáků ve škole nezasílali platbu za školní družinu. Výše úhrady bude zákonným zástupcům sdělena až po návratu dětí do školy. Děkujeme.

Po dobu mimořádného opatření vlády je od 16. 3. 2020 uzavřena školní jídelna, až do odvolání se nevaří.
16.3.2020
VU3V - z důvodu mimořádných opatření vlády se přednášky pro studenty VU3V neuskuteční v budově školy, ale budou probíhat elektronicky ve studijním prostředí E-SENIOR, a to až do odvolání.
16.3.2020
Vzhledem k mimořádným opatřením vlády jsou pronajímaná sportoviště školy uzavřena s platností od 13. 3. 2020 – 6 hodin ráno až do odvolání.
12.3.2020
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - UZAVŘENÍ ŠKOLY
10.3.2020

Vážení zákonní zástupci, tou- to cestou Vám oznamujeme, že s platností od 11. 3. 2020 až do odvolání je škola uzavře- na.
Podrobnosti k výuce budou sděleny třídními učiteli.

Po dobu uzavření školy nefunguje také školní družina a školní jídelna. Všichni strávníci mají odhlašené obědy po celou dobu, kdy bude škola uzavřena.
10.3.2020
Vyjádření školy ke koronaviru naleznete v sekci Pro rodiče
1.3.2020
Strávníci, kteří platí obědy v hotovosti, jsou povinni každého 1. v měsíci objednat stravu v kanceláři ŠJ!
3.2.2020
Stravné je třeba platit měsíc předem. Prosím zkontrolujte výši nastaveného limitu. Doporučený limit je 600 Kč/měsíc.
3.2.2020
U3V

Tisk
Sitemap
Mapa webu

Vyhodnocení evaluačního dotazníku


Evaluační dotazník pro zákonné zástupce žáků byl rozdán třídními učiteli na třídních schůzkách pouze pro přítomné dne 20.11.2019. Dotazník byl anonymní a po jeho vyplnění jej zákonní zástupci opět odevzdali TU.

Dotazník se zaměřil na 12 oblastí. Všechny položky byly formulovány jako uzavřené otázky s možností odpovědi na posuzovací škále. V rámci tohoto šetření měli zákonní zástupci možnost vyjádřit míru své spokojenosti s úrovní informací o škole, se zázemím školy, s úrovní výuky, s výchovným působením školy, s nabídkou akcí školy, s úrovní komunikace se školou, se stravováním ve školní jídelně a činností ve školní družině.

 

Cílem dotazníku bylo zjistit názory zákonných zástupců na chod školy, vnímání silných stránek a případných rezerv ve fungování školy.

Dotazníky vyplnilo celkem 407 respondentů. Pokud jsou na škole sourozenci, dotazník byl vyplněn pouze jedenkrát.

Závěrečné shrnutí

Na základě zpětné vazby zákonných zástupců lze konstatovat, že většina vnímá nastavený režim školy pozitivně.

Velmi kladně hodnotí kvalitu výuky, estetické prostředí školy, způsob komunikace se školou, činnost školní družiny. Příznivě se také vyjadřují k novým webovým stránkám školy. Spokojenost zákonných zástupců se školním stravováním dokládá i zvýšený počet strávníků ve školní jídelně.

Dílčí rezervy jsou spatřovány ve společných školních aktivitách zákonných zástupců a žáků. V příštím období budeme hledat takové aktivity, které by zákonné zástupce více oslovily.

Děkujeme všem zákonným zástupcům za vyplnění dotazníku.

 

 

vedení školy