Partneři
Kotva
Nepřehlédněte
1. B - Š II – ICT (2. vyuč.hod.)
21.11.2019
6. B Program Spokojená třída
21.11.2019
5. A, B, C - Den pro polytechniku
21.11.2019
ŠD - 4. oddělení - Sluníčka - Den pro polytechniku
21.11.2019
4. A, B - Den pro polytechniku
21.11.2019
4. A Š II – ICT (5. vyuč. hod.)
22.11.2019
8. C - 0. hod. LP 1 (1. skupina)/ 3. hod. LP 1 (2. skupina) Př
25.11.2019
8. A - 0. hod. LP 1 (1. skupina)/ 5. hod. LP 1 (2. skupina) Př
26.11.2019
ŠD - Kouzlení a živá zvířata
27.11.2019
2. A - Š II – ICT (1. vyuč.hod.)
28.11.2019
1. B - Š II – ICT (2. vyuč.hod.)
28.11.2019
4. - 6. ročník - hudební pořad
28.11.2019
7. - 9. ročník - hudební pořad
29.11.2019
KMD - Národní divadlo
29.11.2019
8. B 0. hod. LP 1 (1. skupina) / 2. hod. LP1 (2. skupina) Př
29.11.2019
U3V

Mapa webu

Zázemí naší školy


Základní škola Roudnice nad Labem, Karla Jeřábka 941, okres Litoměřice je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Na 1. a 2. stupni je zpravidla po 2 - 3 paralelních třídách. Kapacita školy je 650 žáků.

 

Škola je také spádovou školou (cca 50 % žáků dojíždí z okolních obcí). V blízkosti školy jsou autobusové zastávky. Budova základní školy je situována v městské části, v sousedství je kino Sokol, stadion a sportovní hala.

 

Součástí školy je školní družina s kapacitou 200 žáků s moderně vybavenými učebnami a školní jídelnou s kapacitou 680 strávníků. Škola má také dvě tělocvičny, školní pozemek, zimní zahradu, dvě venkovní hřiště a školní dílny.


Školní budova byla postavena v roce 1913. Dodnes je budova ozdobou města a vlídným prostředím pro žáky.

 

Co naše škola žákům nabízí:

 

 • nadstandardní zázemí (materiální i výukové)
 • skvělý kolektiv spokojených vyučujících, přátelskou atmosféru, příjemné klima
 • školní psycholožku
 • výuku na interaktivních tabulích
 • pěkné třídy, nadstandardně vybavené chodby herními prvky (ping – pong, stolní fotbal, herní koutek, sedací odpočinkové zóny)
 • keramické dílny pro 1. a 2. stupeň
 • velkou úspěšnost přijetí žáků z 5. ročníků  na víceletá gymnázia, 100% úspěšnost přijetí žáků 9. ročníků na SŠ
 • obsáhlou nabídku mimoškolních aktivit
 • projekty, akce, koncerty, akademie, sportovní soutěže
 • prevenci  rizikového chování
 • výbornou kuchyni – výběr ze dvou jídel ve ŠJ po celý školní rok
 • péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • zábavnou školní družinu (pro žáky 1. – 5. třídy)
 • lyžařské výcvikové kurzy
 • plavání již od 3. ročníku