Partneři
Kotva
Nepřehlédněte
PLATBY ŠKOLNÍ DRUŽINY POZASTAVENY DO ODVOLÁNÍ
14.12.2020

Žádáme zákonné zástupce, aby nezasílali platby za ŠD. Informace k platbě předáme koncem ledna 2021.

U3V

Tisk
Sitemap
Mapa webu

Odklad školní docházky - poučení

Zobrazeno: 463x

Vážení rodiče,

Vašemu dítěti začne nové, významné období života - bude školákem. Nastane pro něj období velkého poznávání školních povinností a radostí, mnoha výher, ale někdy i prohry. Dítě si musí zvykat na jiné prostředí, na kamarády, na učitele a na nové způsoby poznávání a učení. Aby bylo Vaše dítě spokojené, potřebuje od Vás pochopení, vedení a podporu.
Vážení rodiče, poznávejte svět společně s dítětem. Hovořte s ním, vyprávějte si, přemýšlejte spolu.

Přejeme Vašemu dítěti i Vám úspěšný školní rok a mnoho krásných zážitků na cestě poznávání.

 

Poučení o odkladu

 

  • 37 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů „Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.“