Partneři
Kotva
Nepřehlédněte
Podzimní prázdniny
15.10.2020

Od 26. 10. 2020 do 30. 10. 2020 škola, školní družina, školní jídelna je pro veřejnost uzavřena.

Od 19. 10. 2020 do odvolání je přerušen výdej obědů pro cizí strávníky.
15.10.2020
U3V

Tisk
Sitemap
Mapa webu

Odklad školní docházky - poučení

Zobrazeno: 365x

Vážení rodiče,

Vašemu dítěti začne nové, významné období života - bude školákem. Nastane pro něj období velkého poznávání školních povinností a radostí, mnoha výher, ale někdy i prohry. Dítě si musí zvykat na jiné prostředí, na kamarády, na učitele a na nové způsoby poznávání a učení. Aby bylo Vaše dítě spokojené, potřebuje od Vás pochopení, vedení a podporu.
Vážení rodiče, poznávejte svět společně s dítětem. Hovořte s ním, vyprávějte si, přemýšlejte spolu.

Přejeme Vašemu dítěti i Vám úspěšný školní rok a mnoho krásných zážitků na cestě poznávání.

 

Poučení o odkladu

 

  • 37 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů „Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.“