Partneři
Kotva
Nepřehlédněte
UPOZORNĚNÍ
1.7.2020

V době letních prázdnin je základní škola uzavřena. Školní družina a školní jídelna není v provozu.

U3V

Tisk
Sitemap
Mapa webu

Pravidla výuky na dálku (distanční výuky)

Zobrazeno: 162x

  1. 1. Hlavním komunikačním kanálem mezi školou – žákem – zákonným zástupcem je systém EduPage.
  2. 2. K výuce online je vedle EduPage využíván i MS Teams, program ČT 2 UčíTelka (pro žáky 1. stupně), Odpoledka, ČT 1 Škola doma a další dostupná média.
  3. 3. Žákům, kteří nemají možnost připojení přes internet, jsou výukové materiály poskytovány v listinné podobě. Zákonní zástupci je po telefonické dohodě mohou vyzvednout v kanceláři školy.
  4. 4. Při výuce online umožňující audiovizuální kontakt platí pravidlo, že když mluví učitel, žáci mají vypnutý mikrofon (přitom slyší hlas učitele), ten zapínají na výzvu učitele, aby nedošlo k překřikování a rušivým zvukům.
  5. 5. V případě, že se někdo z žáků potýká s osobními problémy, je v době nouzového stavu k dispozici telefonická pomoc školní psycholožky.
  6. 6. Pokud žák potřebuje individuální konzultaci, osloví vyučujícího prostřednictvím EduPage (přehled konzultačních hodin zpřístupněn přes EduPage).
  7. 7. Případné problémy/obtíže konzultujte v posloupnosti: v rámci předmětu s vyučujícím daného předmětu, poté s třídním učitelem, pak se zástupkyní  ŘŠ pro 1. stupeň (pro 1. stupeň), zástupkyní ŘŠ pro 2. stupeň (pro 2. stupeň)