Partneři
Kotva
Nepřehlédněte
ŠKOLNÍ JÍDELNA
21.9.2020

Z důvodu mimořádných hygienických opatření budou mít strávníci školní jídelny na výběr ze dvou jídel 2x týdně, a to v pondělí a ve středu.

U3V

Tisk
Sitemap
Mapa webu

Hodnocení

Zobrazeno: 528x

Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků

za 2. pololetí školního roku 2019/2020

 

Žáci naší školy budou za 2. pololetí  2019/2020 hodnoceny v souladu s vyhláškou č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.

 

Žáci budou na vysvědčení hodnoceni známkou.

 

Celková známka se bude skládat z následujících částí:

 

  1. 1. známek a dalších podkladů pro hodnocení získaných ve 2. pololetí do 10. 3. 2020 (včetně)
  2. 2. podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku
  3. 3. podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy
  4. (tj. pro 9. ročníky v období od 11. 5. 2020, pro 1. stupeň v období od 25. 5. 2020)
  5. 4. podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

 

 

Konání i hodnocení zkoušky (zejména u vzdělávání § 38 nebo 41 školského zákona) nebo komisionálního přezkoušení ve smyslu vyhlášky č. 48/2005 Sb. není nově Vyhláškou dotčeno. V případě zkoušky nebo komisionálního přezkoušení tedy lze ve všech ročnících dospět ke všem stupňům hodnocení podle vyhlášky č. 48/2005 Sb.

 

Absence žáka:

 

Do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách.

 

Předávání vysvědčení za 2. pololetí 2019/2020

 

V tomto případě se uplatní stávající právní úprava, tzn. podle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku platí, že v posledním vyučovacím dnu období školního vyučování se předává žákům vysvědčení. Pro druhé pololetí školního roku 2019/2020 tento den připadá na úterý 30. června 2020. Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní plynoucí.

 

 

Mgr. Olga Maťáková,

ředitelka školy