Partneři
Kotva
Nepřehlédněte
Úhrada školní družiny - 600 Kč do 20. 1. 2020. Žádáme rodiče, aby zaslali platbu na účet školy pod přiděleným VS dítěte.
7.1.2020
21. 12. 2019 - 5. 1. 2020 - VÁNOČNÍ PRÁZDNINY
21.12.2019
Stravné je třeba platit měsíc předem. Prosím zkontrolujte výši nastaveného limitu. Doporučený limit je 600 Kč/měsíc.
15.12.2019
Strávníci, kteří platí obědy v hotovosti, jsou povinni každého 1. v měsíci objednat stravu v kanceláři ŠJ!
15.12.2019
U3V

Tisk
Sitemap
Mapa webu

Školská rada


Volby do školské rady proběhly v roce 2018 v budově Základní školy Roudnice nad Labem, Karla Jeřábka 941, okres Litoměřice.

 

Členové:

 

Za zřizovatele: Mgr. Miroslav Pém (předseda)

                          Mgr. Jiří Řezníček

 

Za pedagogy:  Mgr. Marie Doleželová

                          Mgr. Vojtěch Zeman

 

 

Za zákonné zástupce nezletilých žáků: Václava Douchová

                                                                   Jitka Kozáková

 

 

 

V úterý 24. 9. 2019 v 16:00 hodin proběhla schůzka školské rady. Její členové schválili dokumenty školy včetně Pravidel hodnocení žáků pro školní rok 2019 – 2020 a Výroční zprávy za školní rok 2018 – 2019. Ředitelka školy radu seznámila s plánem dalšího rozvoje školy.