Partneři
Kotva
Nepřehlédněte
Den jazyků
25.9.2023

- reportáž z projektového dne naleznete zde

- fotografie naleznete zde

 

Úhrada stravného
22.9.2023

projekt PDF souborObědy pro děti (Velikost: neznámá)

První školní den 4. září 2023
6.9.2023

ZDE

U3V

Tisk
Sitemap
Mapa webu

Vyhodnocení dotazníkového e-šetření


„Distanční výuka/prezenční výuka“

v termínu 2. - 5. 2. 2021

 

Dotazníkové šetření bylo anonymní a probíhalo ve dnech 2. – 5. 2. 2021. Bylo určeno žákům školy a jejich zákonným zástupcům, kteří byli k dotazníkovému šetření přizváni vedením školy, které rozeslalo odkazy na dotazník prostřednictvím zprávy přes EduPage.

 

Dotazníkové šetření bylo rozděleno do jednotlivých kategorií:

 

  • zákonní zástupci žáků

1.-2. třída (prezenční výuka)

3.-5. třída (distanční výuka)

6.-9. třída  (distanční výuka)

 

 

  • žáci

4.-5. třída (distanční výuka)

6.-9. třída (distanční výuka)

 

Dotazníky pro rodiče obsahovaly 6, případně 7 uzavřených otázek. U všech otázek měli dotazovaní na výběr z definovaných odpovědí.

Dotazníky pro žáky 4.-5. tříd měly 8 uzavřených otázek a 2 otázky otevřené. U dvou otázek mohli dotazovaní zvolit odpověď „jiná“, v nichž odpověď zformulovali sami. U ostatních měli na výběr z definovaných odpovědí.

Dotazníky pro žáky 6.-9. tříd měly 9 uzavřených otázek a 3 otázky otevřené. U dvou otázek mohli dotazovaní zvolit odpověď „jiná“, v nichž odpověď zformulovali sami. U ostatních měli na výběr z definovaných odpovědí.

 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 408 respondentů, z toho 293 rodičů a 115 žáků.

 

Cílem dotazníkového šetření pro zákonné zástupce bylo zjistit, zda jsou informace o organizaci výuky poskytované školou dostatečné, do jaké míry zákonní zástupci asistují svým dětem při distanční výuce, jak hodnotí množství zadávaných úkolů/aktivit při distanční výuce, ale i třeba komunikaci s pedagogy.

 

Cílem dotazníkového šetření pro žáky bylo zjistit, jak hodnotí svůj přístup k distanční výuce, zda je množství zadávaných úkolů/aktivit pro ně zvladatelné, zda dostávají od pedagogů zpětnou vazbu při výuce, čím je pro ně přínosná online výuka přes MS Teams aj.

 

Celkově z výsledků evaluačního e-dotazníku, který probíhal v termínu 2.2. -5. 2. 2021 vyplývá, že prezenční výuka u 1. a 2. ročníků a distanční výuka u 3. až 9. ročníků na naší škole je celkově žáky i rodiči hodnocena kladně. Žáci i rodiče mají dostatek informací k distanční výuce, dobře funguje i online výuka a přehled všech svých výsledků žáci najdou v EduPage. Pedagogové jsou v kontaktu nejen se svými žáky, ale i s jejich zákonnými zástupci.

 

Z výsledků šetření lze vyvodit, že učitelé využívají jako hlavní komunikační kanál EduPage, v online výuce pak MS Teams.

 

Touto cestou děkujeme za spolupráci žákům a jejich zákonným zástupcům.

 

 

Vedení školy

 

 

 

 

PDF souborVyhodnocení evaluačního dotazníku

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.